Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιστορία

Ιστορία του Ιδρύματος

 

 

Λειτουργία του Ιδρύματος της Βουλής.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία λειτουργεί από το 2004.

Πρώτη Συνεδρίαση.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2003, συνήλθε, στην πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Σύσταση και οργανισμός του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Το Μάιο του 1999, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη σύσταση και τον οργανισμό του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 

Σύσταση νομικού προσώπου της Βουλής.

Το 1997, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής και σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, τη σύσταση "ίδιου νομικού προσώπου της Βουλής, με σκοπό τη διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή, γενικώς, της Βουλής στα πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα της χώρας, καθώς και την υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Ελλάδας" (άρθρο 167Α του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Α'). 

Σύσταση ενός Ιδρύματος της Βουλής των Eλλήνων.

To 1996, γεννήθηκε η πρώτη σκέψη για τη σύσταση ενός Ιδρύματος της Βουλής των Eλλήνων, το οποίο θα αναλάμβανε το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που δεν ανήκουν στο καθαρώς κοινοβουλευτικό έργο, αλλά συνδέονται, αμέσως ή εμμέσως, με το θεσμικό ρόλο και την αποστολή της Βουλής.