Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

  • Αρχική
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της διαδικτυακής πύλης http://foundation.parliament.gr αλλά μόνο τα κατ' αρχήν ανώνυμα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), ο τύπος φυλλομετρητή (browser) κλπ.

 

Τα παραπάνω ανώνυμα στοιχεία καταχωρίζονται αυτόματα στα αρχεία καταγραφής (log files) και τηρούνται επί όσο χρόνο απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια της διαδικτυακής πύλης, δυνάμει σχετικού καθήκοντος προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου χρήστη της διαδικτυακής πύλης, μόνο εφόσον προκύψει  κίνδυνος κακόβουλης χρήσης.

 

Περαιτέρω, στη διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιούνται οι ιχνηλάτες (cookies) που αναφέρονται συγκεκριμένα εδώ, οι οποίοι αφορούν μόνο την τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και είναι απαραίτητοι για την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας.

 

Για την πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, οι οποίες γνωστοποιούνται στους χρήστες και διέπονται πάντοτε από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Οι επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [Βας. Σοφίας 11, Αθήνα 10671, foundation@parliament.gr, +30 210 373 5325] για λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους και σε καταφατική περίπτωση, να ασκήσουν τα δικαιώματα διόρθωσης, αλλαγής ή διαγραφής τους ή περιορισμού της επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Επίσης, οι επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

 

Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης που ενδεχομένως αφορά σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων θα τροποποιήσει αντίστοιχα την παρούσα ενημέρωση και θα την αναρτήσει, ώστε όλοι οι επισκέπτες να ενημερωθούν σχετικά και να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.