Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρουσίαση

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», ποιοι και γιατί;


Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

 • έχει ως αποστολή τη μελέτη και την προβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών και της δημοκρατίας
 • θεωρεί ότι η καλλιέργεια της πολιτικής και δημοκρατικής συνείδησης των νέων αποτελεί προτεραιότητα αποφασιστικής σημασίας
 • δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην εν γένει επικοινωνία με τη σχολική πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»

 • Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής

 • Αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διδασκαλίας των αρχών και αξιών της δημοκρατίας, πολιτικής αγωγής και κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας.

 «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», παραδοχές και προϋποθέσεις


Η δημοκρατία και η εκπαίδευση προϋποθέτουν και καλλιεργούν κοινές αξίες: την κριτική σκέψη, την αντικειμενική γνώση, τον διάλογο, τη συνεργασία, την ανοχή, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό.
Η δημοκρατία και η εκπαίδευση προϋποθέτουν μια αισιόδοξη αντίληψη για το μέλλον του ανθρώπου και της κοινωνίας, ως απόρροια της κοσμοθεωρίας του Ανθρωπισμού και του Διαφωτισμού. 
Η σύγκλιση δημοκρατίας και εκπαίδευσης στην κοινή φιλοσοφική και ιδεολογική  αφετηρία τους οδηγεί σε δύο θεμελιώδεις παραδοχές: 
Η δημοκρατία διδάσκεται και επομένως η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη δημοκρατική ανέλιξη της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής με βάση αυτές τις παραδοχές. 
 

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», ποιες επιδιώξεις;

 

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» επιδιώκει

 • να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να “διδάξουν τη δημοκρατία” στις τάξεις
 • να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να τεκμηριώσουν περισσότερο κάποια από τα αντικείμενά της
 • να προτείνει μεθόδους συμμετοχικές, ενεργητικές, συνεργατικές, που επιδιώκουν τον συνδυασμό της γνωστικά προσανατολισμένης μάθησης με τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών
 • να συνδυάσει τα σχολικά διδασκόμενα μαθήματα με βιωματικές δραστηριότητες, εύκολα παρουσιάσιμες στις σχολικές τάξεις
 • να προσφέρει εργαλεία ελκυστικά, βιωματικά και ευχάριστα
 • να συμβάλει στον προβληματισμό γύρω από τις κεντρικές αξίες και τις μεθόδους της δημοκρατικά προσανατολισμένης σύγχρονης εκπαίδευσης.

 

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», σε ποιους απευθύνεται;

 

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» απευθύνεται

 • σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται και προβληματίζονται για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μαθητών τους
 • στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής
 • στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα της Ιστορίας, ιδίως της Νεότερης, της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, της Οικιακής Οικονομίας, καθώς και της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής
 • στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για καινοτόμες δράσεις στο σχολείο τους, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν σε πολιτιστικά προγράμματα και ομάδες, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας ή αναλαμβάνουν σχέδια εργασίας (projects).

 

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», οδηγίες χρήσεως

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» προτείνει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο

 • συνδέεται συνήθως με ενότητες που διδάσκονται σε διάφορα σχολικά μαθήματα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος
 • μπορεί να παρουσιαστεί ως αφόρμηση ή ως επέκταση μιας ενότητας που διδάσκεται στην τάξη
 • μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, αυτούσιο, επιλεκτικά ή συνδυαστικά, ανάλογα με τον δικό τους σχεδιασμό και τις ανάγκες της τάξης τους
 • είναι σχεδιασμένο για άμεση και εύκολη χρήση στις σχολικές τάξεις
 • μπορεί συνήθως να παρουσιαστεί σε 1-2 διδακτικές ώρες.


Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη:

 • Φάκελος για τον εκπαιδευτικό

με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα

 • Παιδαγωγικά Εργαστήρια

με δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

Στην παρούσα φάση το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές και μαθητές γυμνασίου.
Στο μέλλον προγραμματίζεται η δημιουργία υλικού και για τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», για ποια θέματα;


Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» θα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό γύρω από τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Αρχές και αξίες της δημοκρατίας
 • Η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος
 • Η ιστορία του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας


Γίνετε συμμέτοχοι στο πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», αναλαμβάνοντας τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ή προτείνοντας νέα θέματα.

Κύρια κατηγορία προγράμματος:

Δημοκρατία και Εκπαίδευση