Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι θα βρείτε εδώ

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» 
 

  • προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας
  • συνδέει το προσφερόμενο υλικό με τα διδασκόμενα στο σχολείο μαθήματα.


Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη:

  • Φάκελος για τον εκπαιδευτικό

           με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα

  • Παιδαγωγικά Εργαστήρια

           με δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

Στην παρούσα φάση το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές και μαθητές γυμνασίου.
Το προτεινόμενο υλικό θα εμπλουτίζεται σταθερά με καινούρια θέματα.

Δείτε το διαθέσιμο σήμερα Εκπαιδευτικό Υλικό

Γίνετε συμμέτοχοι στο πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», με τις παρατηρήσεις σας, τις διορθώσεις σας ή τις προτάσεις σας για ανάρτηση νέου υλικού.

Κύρια κατηγορία προγράμματος:

Δημοκρατία και Εκπαίδευση